Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
76Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt danh mục 231 dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021
77Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
78Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
79Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
80Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
81Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
82Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 07 TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
83Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
84Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
85Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
86Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
87Quyết định số 13/QĐ-BTC ngày 03/3/2021 của BTC cuộc thi ảnh về việc Công bố kết quả cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020
88Quyết định số 19a ngày 29/01/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021
89Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch đảm bảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
90Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 159 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang