Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
61Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang
62Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 07 TTHC được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
63Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
64Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
65Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
66Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
67Quyết định số 13/QĐ-BTC ngày 03/3/2021 của BTC cuộc thi ảnh về việc Công bố kết quả cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020
68Quyết định số 19a ngày 29/01/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021
69Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch đảm bảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
70Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 159 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
71Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
72Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
73Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
74Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 08/10/2020 của BTC cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020 về việc ban hành Thể lệ thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020
75Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang