Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
136Quyết định số 2047 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Nâng cấp, sửa chữa công trình cung cấp nước tập trung Bó Chà thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
137Quyết định số 261 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình đường giao thông khu vực trung tâm huyện Lâm Binh, tỉnh Tuyên Quang.
138Quyết định số 262 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường giao thông khu vực trung tâm huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.(bổ sung)
139Quyết định số 264 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Quyết định số 264 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
140Quyết định số 255 /QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
141Quyết định số 1959 /QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án thành công trình Kênh thuỷ lợi Khuôn Hon, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang.
142Quyết định số 1960 /QĐ-UBDN ngày 14/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Kênh thuỷ lợi Nà Tinh, thôn Bản Bó, xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
143Quyết định số 253 /QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình, giai đoạn 2016 - 2020
144Quyết định số 1956 /QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của HĐND huyện Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường giao thông khu vực trung tâm xã Lăng Can (đoạn từ thôn Nà Mèn đến Bản Khiển), xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
145Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt Phương án giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất sau điều chỉnh phân 3 loại rừng theo Quyết định số 1770/QĐ-CT ngày 31/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình.
146Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện lâm bình về việc phê duyệt Phương án giao rừng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất sau điều chỉnh phân 3 loại rừng theo Quyết định số 1770/QĐ-CT ngày 31/12/2012 của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh cho hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
147Quyết định số 1946 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu Nà Thẳm, thôn Nà Khà, xã Lăng Can, huyệt Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
148Quyết định số 1948 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cầu thang thủy lợi Phai Pang, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
149Quyết định số 1949 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cầu qua suối vào Ủy ban nhân dân xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
150Quyết định số 86 /NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND huyện Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2019