Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
STTTên văn bảnTải về
16Thông báo số 82/TB-UBND ngày 16/4/2019 của UBND huyện về việc công bố công khang Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
17Công văn số 84 ngày 18/02/2019 của UBND huyện. về việc khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện.
18Công văn số 83 ngày 13/02/2019 của UBND huyện. Về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày ngập nước Thế giới năm 2019
19Thông báo số 123/TB-UBND ngày 18/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018
20Quyết định số 333 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh
21Công văn số 358/UBND-NLN ngày 06/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc hướng dẫn công tác thu gom, lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện
22Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc công nhận ranh giới thửa đất và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hội gia đình ông Ma Bá Mắn, thôn Lung Luông và hộ gia đình ông Đặng Văn Quý, thôn Thẳm Hon, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
23Thông báo số 20/TB-UBND ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất 2018 huyện Lâm Bình
24Văn bản số 05/UBND-VX ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc chăm lo, trợ giúp xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
25Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
26Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 7/2/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
27Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
28Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
29Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
30Quyết định số 1723/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường