Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
16Thông báo số 54/TB-HĐTD ngày 24/8/2022 của HĐTD viên chức năm 2021 về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
17Thông báo số 56/TB-HĐTD ngày 24/8/2022 của HĐTD viên chức năm 2021 về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
18Thông báo số 50/TB-UBND ngày 19/8/2022 của HĐTD viên chức huyện Lâm Bình năm 2021 về việc Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021
19Thông báo số 40/TB-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự xét tuyển ở vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức 2021
20Thông báo số 39/ TB-HĐTD ngày 08/8/2022 của UBND huyện V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển ở vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
21Thông báo số 85/TB-UBND ngày 27/7/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021
22Thông báo số 73/TB-UBND ngày 24/6/2022 của UBND huyện Lâm Bình về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
23Công văn số 90 ngày 14/6/2022 của UBND huyện V/v đăng tải tài liệu ôn tập thi viên chức
24Thông báo số 07 ngày 7/6/2022 của UBND huyện V/v Công khai danh mục các đồ án danh mục tài trợ kinh phí quy hoạch
25Thông báo số 01 ngày 25/5/2022 của UBND huyện V/v giải thể hợp tác xã
26Thông báo số 59/TB-UBND ngày 21/5/2022 của UBND huyện Lâm BÌnh về việc thông báo kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
27Thông báo số 02 ngày 17/5/2022 của UBND huyện V/v giải thể hợp tác xã
28Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2022
29Thông báo số 47/TB-UBND của UBND huyện Lâm Bình về việc triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
30Quyết định số 20/QĐ-TCT ngày 27/4/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Lâm Bình