Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
211Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 16/4/2018 của Ủy ban nhân huyện Lâm Bình về việc kiểm tra chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện năm 2018
212Thông báo số 35/TB-UBND ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc giờ làm việc hành chính mùa hè
213Văn bản số 379/UBND-TH ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tháng 4 năm 2018
214Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 30/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Giải tỏa và quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện năm 2018
215Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện các Dự án 1: Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018
216Thông báo số 20/TB-UBND ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất 2018 huyện Lâm Bình
217Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2018
218Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc phê duyệt và giao kế hoạch vốn Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Bình (Đợt 1)
219Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND huyện về Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018
220Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc cải cách hành chính huyện Lâm Bình năm 2018
221Văn bản số 52/UBND-VP ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
222Công văn số 49/UBND-VX ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc nâng cao chất lượng quản lý đầu tư và quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn
223Quyết định số 86 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về viêc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Sân thể thao xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
224Quyết định số 82 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường ống thủy lợi Khuổi Luông, thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
225Quyết định số 85 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường giao thông liên thôn Nà nghè - Bản Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang