Tin xem nhiều

Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Lâm Bình, tổ chức Hội nghị đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vừa qua, Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Hội nghị có các đồng chí Đặng Văn Sình, ...