Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại chi bộ thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm

Sáng ngày 03/8/2022, Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 8 tại chi bộ thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ  thôn Nà Tông đã tổ chức sinh hoạt theo đúng Đề án số 16 ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025. Trong quá trình tổ chức sinh hoạt, chi bộ thôn Nà Tông đã triển khai đầy đủ các nội dung, chương trình theo đúng Đề án số 16 và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Từ công tác chuẩn bị  nội dung đến việc điều hành của đồng chí Bí thư chi bộ, công tác triển khai các văn bản của các cấp và công tác đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong tháng đã nêu rõ kết quả và chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho những tháng tiếp theo; trong quá trình sinh hoạt có thảo luận sôi nổi tham gia ý kiến có trọng tâm, trọng điểm để khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế của chi bộ…

Phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao nội dung sinh hoạt chi bộ đối với chi bộ thôn Nà Tông. Trong quá trình tổ chức sinh hoạt chi bộ thôn Nà Tông đã tổ chức sinh hoạt theo đúng Đề án số 16- ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025. Từ công tác chuẩn bị nội dung đến việc điều hành của đồng chí Bí thư chi bộ, công tác triển khai các văn bản của các cấp và công tác đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong tháng đã nêu rõ kết quả và chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng tiếp theo; trong quá trình sinh hoạt có thảo luận sôi nổi tham gia ý kiến có trọng tâm, trọng điểm để khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế của chi bộ… Về bố cục, nội dung của một buổi sinh hoạt thường kỳ đã được chi bộ thôn Na Tông thực hiện đúng theo các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và đáp ứng theo yêu cầu của một buổi sinh hoạt thường kỳ. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế đó là chưa thể hiện rõ được tính lãnh đạo và tính chiến đấu trong một buổi sinh hoạt.

Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong tháng, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu chi bộ Nà Tông tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới đó là: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phát triển du lịch công đồng, xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phát nông nghiệp theo hướng hàng hóa, làm tốt công tác vệ sinh môi trường xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp…

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục