Đảng uỷ xã Thổ Bình tổ chức Hội nghị diễn đàn nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2022 - 2025

Chiều ngày 30/8, Đảng uỷ xã Thổ Bình đã tổ chức Hội nghị diễn đàn nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Hướng dẫn của của Ban Tổ chức Trung ương, Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2020 - 2025, Đảng uỷ xã Thổ Bình đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đến toàn thể chi bộ, đảng viên. Theo đó, cấp uỷ các cấp, nhất là đồng chí Bí thư cấp uỷ, chi bộ đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. Chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực; chế độ sinh hoạt chi uỷ, chi bộ được duy trì nền nếp hơn; phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ có sự tiến bộ; các đồng chí cấp uỷ viên và cán bộ, công chức đã cơ bản thực hiện tốt việc dự sinh hoạt chi bộ. Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ đã được các cấp uỷ chú trọng và quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời khắc phục và chấn chỉnh những chi bộ chưa thực hiện tốt. Một số chi bộ đã có những cách làm hay, sáng tạo, khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng uỷ xã luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để không ngừng bổ sung những người ưu tú, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

Hội nghị đã tập trung đánh giá, thảo luận đề ra các giải pháp phù hợp thực tế địa phương nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong những năm tiếp theo

Giai đoạn 2022 - 2025, Đảng uỷ xã Thổ Bình sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, cũng như xử lý nghiêm các trường hợp chấp hành không tốt quy định, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và có chất lượng Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho chi uỷ viên và mỗi đảng viên trong chi bộ. Đồng thời phát huy vai trò, trí tuệ của đảng viên tham gia xây dựng chi bộ, qua đó, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đối với mỗi đảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thường xuyên đấu tranh tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/ 2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đoạ đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/ 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “ về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá”.

 Trong dịp này, Đảng uỷ xã Thổ Bình cũng đã tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 2/9 cho đảng viên Ma Công Lệnh, sinh hoạt tại chi bộ Trạm y tế xã và 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Ma Đức Thuỵ, chi bộ thôn Nà Vài và đảng viên Ma Thị Quản, chi bộ thôn Bản Phú.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục