Đảng bộ xã Thượng Lâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Thượng Lâm đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng từng bước được nâng lên. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Đảng bộ xã Thượng Lâm có 17 chi bộ trực thuộc với tổng số 435 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng ủy xã đã xây dựng Hướng dẫn về thực hiện công tác sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã đã căn cứ vào những loại hình tổ chức cơ sở đảng của đảng bộ để hướng dẫn cách thức sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chi bộ cho phù hợp. Đồng thời, tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác sinh hoạt chi bộ cho tất cả các Bí thư chi bộ. Trong năm 2019, Đảng bộ xã Thượng Lâm còn tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi. Hội thi nhằm giúp các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và chi ủy viên các chi bộ hiểu và nắm được chức năng, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của chi bộ; kỹ năng tổ chức thực hiện nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, khả năng tổ chức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; xử lý các tình huống; nhận thức về nội dung, ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó, vận dụng linh hoạt và sáng tạo trong xử lý tình huống, bám sát chủ trương, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng ủy xã Thượng Lâm tổ chức Hội thi Bí thư, chi ủy viên chi bộ thôn giỏi năm 2019

Cùng với việc hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã còn xây dựng quy chế làm việc cụ thể, phân công mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách chi bộ, thường xuyên dự sinh hoạt cùng chi bộ, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và công tác lãnh đạo của chi bộ. Hàng năm, Đảng ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về nội dung sinh hoạt chi bộ. Từ đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các chi bộ trong sinh hoạt để kịp thời khắc phục, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tăng cường công tác phát triển đảng viên, trong đó tập trung vào những chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên. Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Với việc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên công tác lãnh đạo chỉ đạo luôn đạt được sự thống nhất và đồng thuận của đảng viên và nhân dân. Đó là tiền đề để Đảng bộ xã Thượng Lâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thộng chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thượng Lâm xây dựng công trình

chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt và triển khai Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 – 2025. Việc quán triệt và triển khai Đề án số 16 sẽ giúp góp phần tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của cấp ủy các cấp trên địa bàn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là cấp ủy viên, Bí thư cấp ủy ở cơ sở thực sự có trách nhiệm cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục