Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 8/6/ 2020, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Lâm Bình đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự vào chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Văn Mạnh, chuyên viên chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Lâm Bình hiện có 138 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc, gồm các cơ quan hành chính, sự nghiệp và cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND huyện, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện đã nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện giành thắng lợi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, đội ngũ đảng viên của Đảng bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, từng bước đáp ứng được yêu cầu. Qua đó, đã góp phần thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất đề ra. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 20% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 5 năm Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Hằng năm 100% các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% các cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 100% cán bộ lãnh đạo, nghiên cứu tổng hợp của các cơ quan, đơn vị là đảng viên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. 100% gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm được công nhận gia đình văn hóa ở khu dân cư. 100% tổ chức chính trị - xã hội thuộc Đảng bộ, hằng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 80% đạt vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 42 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung quan trọng tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đó là phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó khoảng 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có từ 20% chi bộ trở lên đạt trong sạch vũng mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt chuẩn văn hóa; 100% cán bộ công chức, viên chức hằng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội…

Đến dự và phát biểu với Đại hội, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, đề nghị các đồng chí đảng viên dự Đại hội cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, tinh thần trách nhiệm, uy tín bầu vào Ban Chấp hành khóa mới, để lãnh đạo Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan quan chính quyền huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Đặng Văn Sình tặng quà chúc mừng Đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III đã bầu các chức danh cấp ủy khóa mới, đồng chí Hoàng Văn Nha, được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩn chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, chủ động, sáng tạo, tập trung quyết liệt, cụ thể, sát sao, phối hợp đồng bộ. Tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện sẽ thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục