Các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Lâm Bình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp công đoàn trên bàn huyện vùng cao Lâm Bình đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng những phần việc có ý nghĩa, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cùng với việc khuyến khích, động viên đoàn viên thi đua dạy tốt, Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Thổ  Bình còn đăng ký thực hiện công trình chào mừng Đại hội "Cải  tạo khuôn viên  trường" nhằm tạo cảnh quan sân trường và khu vui chơi, trải nghiệm cho học sinh. Để hoàn thành công trình, Công đoàn đã phối hợp cùng chi bộ, cơ quan huy động đoàn viên tham gia 33 ngày công lao động và mua vật liệu, cây giống. Tổng số tiền xây dựng công trình là 5,8 triệu đồng.

Đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Thổ Bình tham gia thực hiện công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Toàn huyện Lâm Bình hiện có tổng số 63 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động huyện, với 1.296 đoàn viên đang tham gia sinh hoạt. Để lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Liên đoàn lao động huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn những phần việc, công trình có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế để vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động cùng tham gia thực hiện. Qua đó, nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác. 

Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện tổ chức Giải bóng bán chào mừng Đại hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên 

Việc đẩy mạnh các hoạt động lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình đã tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Công đoàn Việt Nam và phát huy trách nhiệm của đoàn viên và người lao động trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục