Lâm Bình ra mắt Đội văn nghệ truyền thống dân tộc Pà Thẻn

Nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát triển các làn diệu dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Pà Thẻn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tối 11/8, tại Thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình; Cục Văn hóa cơ sở, thuộc Bộ Văn Hóa- Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức Chương trình ra mắt Đội văn nghệ truyền thống dân tộc Pà Thẻn, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

Tại Chương trình ra mắt, Đội văn nghệ xã Hồng Quang đã tham gia biểu diễn hơn 10 tiết mục nghệ thuật mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, cơ ngợi sự đổi thay của quê hương đất nước trên con đường đổi mới. Như hát giao duyên, thổi khèn lá và múa bát, múa cầu mùa của đồng bào Pà Thẻn… Cùng với nhảy lửa, các tiết mục văn nghệ của đồng bào Pà Thèn đều mang cho mình một bản sắc riêng có, chứa đựng một không gian văn hóa truyền thống phong phú và đa dạng, độc đáo trong đời sống sinh hoạt của đồng bào bào Pà Thẻn.

Một sỗ tiết mục trong chương trình 

Chương trình mắt Đội văn nghệ truyền thống dân tộc Pà Thẻn là một trong những hoạt động nằm trong Kế hoạch "Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc Pà Thẻn trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch" của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch. Qua đó, nhằm bảo tồn và phát triển các làn điệu dân ca, dân vũ, nghề dệt truyền thống của dân tộc Pà Thẻn góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Phát huy các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số có dân số dưới 10 nghìn người, có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn ở vùng núi phía Bắc.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục