Lâm Bình nỗ lực thực hiện Nghị quyết 73 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Để đạt được mục tiêu Nghị quyết số 73 của BTV Tỉnh uỷ đề ra đến năm 2020, tỷ lệ trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh đi nhà trẻ đạt trên 30%, phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 50%, huyện Lâm Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, và nhân dân trong việc huy động trẻ mầm non ra lớp, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương ngày càng phát triển.

 

Giáo viên trường Mầm non Bình An, huyện Lâm Bình trang trí lớp học

Bình An là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên việc huy động trẻ từ 3 đến 36 tháng ra lớp ở những năm trước còn đạt rất thấp. Từ khi Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ được ban hành.  Xã Bình An đã triển khai quyết liệt với nhiều biện pháp tuyên truyền thiết thực và hiệu quả. Trước hết là phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, công chức xã hiện đang tham gia sinh hoạt Đảng tại các chi bộ thôn bản. Đồng thời, trường Mầm non xã Bình An đã phối hợp chặt chẽ với Hội Phụ nữ xã, tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 73 đến các tầng lớp nhân dân, giúp cho nhân dân đặc biệt là các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi đi nhà trẻ nắm được chủ trương của Đảng, Nhà nước qua đó tạo sự đồng thuận cao trong việc đưa trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong quá trình tuyên truyền vận động, các thầy cô giáo thường so sánh giữa 2 trẻ cùng độ tuổi, sống cùng khu dân cư, những trẻ được cha mẹ cho đi nhà trẻ thường ngoan hơn; nhất là với trẻ từ 2 đến 3 tuổi thì nhận thức tốt hơn, nhanh biết nói, biết hát, lễ phép với ông bà, cha mẹ; việc ăn ngủ, sinh hoạt của trẻ cũng nề nếp hơn. Ngoài ra khi đưa trẻ ra lớp học cả ngày, các bậc phụ huynh có nhiều thời gian để tập trung cho lao động sản xuất phát triển kinh tế. chính vì vậy, nên các bậc phụ huynh đã chủ động đưa con ra lớp. Bước vào năm học mới 2019 – 2020 này, trường Mầm non Bình An đã huy động được 63/184 trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ, đạt 34,2%.

Lớp trẻ dưới 36 tháng tuổi tại Trường Mầm non Bình An, huyện Lâm Bình

Năm học 2019-2020, huyện Lâm Bình có 8 trường Mầm non. Để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non, huyện Lâm Bình đã đầu tư xây dựng, sửa chữa các phòng học và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ giảng dạy. Đặc biệt, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ, ngành giáo dục huyện cùng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã tăng cường phối hợp với các xã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh đưa trẻ đến trường. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong năm học 2019 - 2020 huyện Lâm Bình đã huy động được 402 trẻ từ 3 tháng đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ, đạt tỷ lệ 28,6%, tăng 8,6% cháu so với năm học trước. Nhiều xã vùng sâu, vùng xa như Xuân Lập, Phúc Yên, Khuôn Hà, Bình An  có tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt cao trên 30%. Mặc dù đã có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc tuyên tuyền, vận động đưa trẻ ra lớp nhưng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy đối vơi bậc học Mầm non nói chung vẫn còn thiếu thốn đặc biệt là đối với những xã vùng sâu, vùng xa.

Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác giáo dục đào tạo. Vì vậy, người dân cần thay đổi thói quen chủ động đưa trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ để trẻ được chăm sóc, nuôi dạy tốt mới giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể lực, trí tuệ và nhân cách con người./.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục