Lâm Bình Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2020

Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, ngày 17/8/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lâm Bình phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2020.

Quang cảnh lễ khai giảng

Tham gia lớp học có 68 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ. Trong thời gian 1 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan xung quanh. Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới. Xã hội loài người và sự vận động, phát triển cả xã hội loài người. Kinh tế hàng hóa. Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1945-1975). Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phát triển kinh tế xã hội, giữ vững Quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Trong chương trình của khóa học, các học viên còn được học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

Đại biểu và các học viên tham gia dự lễ khai giảng

Ban tổ chức lớp học yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu kiến thức các chuyên đề, kết hợp với tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị để nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục