Lâm Bình đẩy mạnh công tác Truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Lâm Bình là một huyện vùng cao có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, do vậy, huyện tiếp tục xác định công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình là một nhiệm vụ trọng tâm đi đôi với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Trong đó, giải pháp tập trung là đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu biết và thực hiện các biện pháp dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Huyện Lâm Bình hiện có 8 cán bộ chuyên trách dân số KHHGĐ ở Trạm y tế các xã và 70 cộng tác viên dân số thôn bản. Để thực hiện tốt công tác DS- KHHGĐ, trước hết phải kể đến vai trò của đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số ở các thôn bản trong huyện, bởi đây là những người trực tiếp phụ trách và sâu sát cơ sở nhất. Trong năm qua, đội ngũ này đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hình thức đa dạng, phong phú như: phối hợp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, các hội nghị, hội họp đoàn thể, đặc biệt là tuyên truyền, vận động trực tiếp tại hộ gia đình. Đây là công việc được tiến hành đầu tiên, tập trung nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác dân số và hướng đến đối tượng chủ yếu là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đối tượng muốn sinh con lần 3, sinh con một bề. 

Chuyên trách dân số xã Lăng Can phối hợp với Cộng tác viên dân số thôn, bản 

đẩy mạnh công tác Truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Trên địa bàn huyện Lâm Bình hiện có 6.359 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 49 tuổi có chồng. Số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 4.627 cặp, còn số cặp vợ chồng chưa áp dụng các biện pháp tránh thai là 1.732 cặp. Để thực hiện các mục tiêu dân số, TTYT huyện Lâm Bình đã phối hợp với các Hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên huyện tổ chức tuyên truyền công tác dân số tới đội ngũ cán bộ hội, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của công tác dân số, lợi ích của gia đình ít con, để từ đó mỗi cán bộ hội và các thành viên được nghe tuyên truyền là những hạt nhân tuyên truyền viên dân số tích cực trong cộng đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, cán bộ làm công tác dân số ở Trạm y tế các xã và cộng tác viên dân số thôn bản đã phối hợp tuyên truyền tới người dân được hàng trăm buổi về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; các nhiệm vụ, giải pháp để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh, tảo hôn. Đồng thời, tổ chức truyền thông giáo dục nói chuyện chuyên đề và khám sàng lọc trước sinh cho các bà mẹ mang thai trên địa bàn huyện. Cùng với đó, công tác đảm bảo hậu cần  thực hiện các dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình và cung cấp Phương tiện tránh thai miễn phí cho các xã vẫn được Trung tâm Y tế huyện cung cấp. 

Cộng tác viên dân số xã Xuân Lập tuyên truyền pháp lệnh dân số

Nhờ được tuyên truyền, vận động nên công tác dân số - KHHGĐ ở huyện vùng cao Lâm Bình đã có những bước chuyển biến tích cực. Người dân nhận thức đầy đủ và được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng nhiều hơn. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được là điều kiện thuận lợi để huyện Lâm Bình tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền các chính sách về DS-KHHGĐ đến với người dân, qua đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thúy Phượng - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục