Lâm Bình đã tổ chức cho các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K105 trở lại lớp học

Sáng ngày 5-5, Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức cho các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 năm 2020, trở lại lớp học sau thời gian dài nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Các học viên đến lớp đều chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch do nhà trường đưa ra. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhằm giúp các học viên yên tâm khi đến lớp học tập.

Các học viên được vệ sinh tay bằng dung dịch chứa cồn trước khi vào lớp học

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính K6 năm 2020 huyện Lâm Bình gồm có 101 học viên, trong thời gian 6 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, với 6 học phần gồm các nội dung: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tương tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Cuối khóa, học viên sẽ thực hiện nghiên cứu thực tế, ôn thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp hoặc viết khóa luận tốt nghiệp.

Quang cảnh lớp học

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các Học viên về những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị- hành chính. Nhằm củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lớp học khi dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện huyện Lâm Bình cũng thường xuyên vệ sinh, tẩy trùng lớp học theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, mỗi giảng viên và các học viên cũng đang nỗ lực, nâng cao ý thức trách nhiệm để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục