Lâm Bình Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 14 năm 2020.

Chiều ngày 15/01/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lâm Bình, đã tổ chức Bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị khóa 14 năm 2020.

Trong thời gian 1 tháng các học viên đã được học tập, nghiên cứu và tìm hiểu 18 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên Giáo Trung ương về chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện. Tìm hiểu về Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Ngoài ra  học viên được đi nghiên cứu thực tế tại xã Thượng Lâm. Qua chương trình lớp học đã giúp cho các học viên hiểu, nắm được những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng. Nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Từ đó giúp học viên biết vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được phân công ở cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở…

Đ/c Chẩu Văn Huấn, Ủy viên BTV, Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; 

trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học.

Kết quả 100% học viên tốt nghiệp khóa học; trong đó có 10 học viên đạt loại Giỏi; 43 học viên đạt loại  Khá; 1 học viên đạt loại Trung bình. Căn cứ vào kết quả học tập; Ban tổ chức lớp học đã trao bằng tốt nghiệp cho 54 học viên; trao giấy khen cho 07 học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục