Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin – tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

Thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Ngày mùng 7/ 6 Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư, người có uy tín trên địa bàn huyện Lâm Bình.

Tại Hội nghị các đại biểu được trao đổi và thông tin về các nội dung;  Kết luận số 65, ngày 30 / 10 / 2019 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88, ngày 18/ 11/ 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Nghị quyết số 12, ngày 15/ 2/ 2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88 ngày 18/ 11/ 2019 của Quốc hội; tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội , an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020; các chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền pháp luật hôn nhân và gia đình, các vấn đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bình đẳng giới. Thông tin tình hình dịch Covid-19. Tại hội nghị, các đại biểu được trao đổi, thảo luận và được giải đáp các vấn đề vướng mắc tại cơ sở.  

Hội nghị tập huấn được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Lăng Can, huyện Lâm Bình

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương,  tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

Kim Thoa - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục