Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tổ chức truyền thông và tập huấn về bình đẳng giới cho Phụ nữ và học sinh ở Lâm Bình

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Hàn Quốc. Trong thời gian từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 03 tháng 3 năm 2023, đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài và Nhóm chuyên gia tư vấn kỹ thuật dự án KOICA đã tổ chức các buổi truyền thông về giới cho các em học sinh bậc Trung học cơ sở và tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ tại huyện Lâm Bình.

Buổi truyền thông về giới và những vẫn đề về bao lực học đường trên cơ sở giới tại trường THCS Bình An

Tại Trường Trung học Phổ thông bán tru THCS Bình An và trường THCS Thổ Bình, đoàn công tác đã tổ chức hội nghị truyền thông về giới cho các em học sinh. Với các nội dụng cơ bản về giới và giới tính, định kiến về giới tính và bình đẳng giới; các vấn đề về bạo lực học đường trên cơ sở giới; Mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng trường học thân thiện….

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ tại thị trấn Lăng Can

Tại thị trấn Lăng Can, đoàn công tác đã tổ chức lớp tập huấn về nâng cao năng lực cho hơn 40 chị em phụ nữ tham gia. Lớp tập huấn đã trang bị những kiến thức cơ bản về vấn đề giới trong các lính vực như: nông nghiệp và phát triển nông thôn, giới trong lao động, việc làm; năng lực lãnh đạo, bạo lực giới... Quyền năng kinh tế của phụ nữ trong gia đình. Phụ nữ với quản lý tài chính và phát triển kinh tế trong gia đình…  

Chị em sối nổi trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về nâng cao năng lực cho phụ nữ

Thông qua hoạt động truyền thông và tập huấn nhằm cung cấp kiến thức về giới và bình đẳng giới cho các em học sinh và chị em phụ nữ, giup nâng cao nhận thức tiến tới xóa bỏ định kiến giới, tạo ra sự tiến bộ của trẻ em gái và phụ nữ. Giúp chị em hiểu được quyền năng của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình. Phát huy vai trò của phụ nữ trong quản lý tài chính, vay vốn phát triển kinh tế gia đình…/.

Hà Khánh- Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục