Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lăng Can lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 03/6/2020, Đảng bổ xã Lăng Can đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Sáng Vang, nguyễn Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã trên địa bàn huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã qua các thời kỳ, cùng 169 đại biểu đại diện cho 438 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lăng Can luôn chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tranh thủ các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động và khuyến khích Nhân dân thâm canh tăng vụ, tổ chức tập huấn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phối hợp triển khai thực hiện các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, Hợp tác xã, tổ hợp tác đã hình thành một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa như cây rau Bò khai, gà địa phương, lợn đen, dê, cá, trứng vịt suối...  Kết quả cụ thể, sản lượng lương thực trung bình hàng năm đạt trên 3.680 tấn đạt 115% mục tiêu Nghị quyết; duy trì và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm, trong đó đàn trâu, bò trên 2.000 con, đạt 102 % mục tiêu Nghị quyết; đàn lợn trên 5.000 con, đạt 101% mục tiêu Nghị quyết, đàn gia cầm trên 15.000 con, đạt 151% mục tiêu Nghị quyết; nâng hệ số sử dụng đất lên 2,76 lần.Trong nhiệm kỳ trồng mới trên 462 ha, đạt 462 % mục tiêu Nghị quyết. Nhờ đẩy mạnh công tác phát triển rừng và quản lý bảo vệ rừng, đến nay tỷ lệ che phủ rừng của xã đạt trên 75%. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đầu nhiệm kỳ năm 2015 xã mới đạt 11/19 tiêu chí đến hết năm 2018 xã đã thực hiện hoàn thành đạt 19/19 tiêu chí và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn hoàn thành và đạt tiêu chí Đô thị loại V trong năm 2020.

Toàn cảnh Đại hội

Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn có bước phát triển, số hộ kinh doanh trên địa bàn tăng nhanh, năm 2015 toàn xã có 224 hộ, đến năm 2019 tăng lên 312 hộ. Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, đến năm 2019 các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn xã đạt 29%. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho Nhân dân được quan tâm; phối hợp làm tốt việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 54,46% năm 2016 xuống 10,48% cuối năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18 triệu đồng năm 2015 lên 33 triệu đồng cuối năm 2019. Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Lăng Can đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Trong đó, du lịch đang mở ra một hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương. Hiện nay, trên địa bàn xã đã có 6 hộ đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng Homestay.

Đại biểu dự Đại hội

Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương và ngành mình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong nhiệm kỳ kết nạp được 57 đảng viên mới. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ chi bộ trực thuộc xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh 82%, đạt 102,5% mục tiêu Nghị quyết;  100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 82,5%, đạt 103% mục tiêu Nghị quyết; hằng năm Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu về dự Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tại Đại hội

Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020 như: Sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của xã, chất lượng dịch vụ chưa cao; chưa hình thành được hàng hoá chủ lực để tạo động lực cho phát triển kinh tế của địa phương; Công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, lâm nghiệp có lúc chưa chặt chẽ; Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn thiếu, thực hiện các tiêu chí đô thị loại V chưa quyết liệt. Công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững, còn có hộ tái nghèo, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn; thực hiện quy ước, hương ước nếp sống văn hóa mới chưa thực sự đi vào nền nếp; việc giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa còn hạn chế.

Đ/c Nguyễn Sáng Vang, nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lăng Can đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 là:  Phát triển kinh tế du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của xã. Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa. Tập trung sản xuất sản phẩm nông sản là những cây, con chủ lực, có lợi thế và là đặc sản đặc trưng của xã gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền phục vụ. Nâng cao chất lượng đô thị loại V xây dựng đô thị Lăng Can có cảnh quan, không gian đẹp, đậm đà bản sắc miền núi vùng cao, con người thân thiện giàu lòng mến khách.

Đ/c Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đến dự và phát biểu với Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lăng Can nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Lăng Can đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí cũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Lăng Can tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị các đồng chí đảng viên dự Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, sáng suốt lựa chọn  bầu ra Ban chấp hành khóa mới là những người có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa và quà chúc mừng Đại hội

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm các Đại biểu đã sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH khóa XVII gồm 15 đồng chí. Ban Chấp hành đã bầu Ban thường vụ Đảng ủy và bầu Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Ma Ngọc Trường, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 15 đại biểu chính thực và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVII ra mắt Đại hội

Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và đại biểu huyện chụp ảnh cùng BCH khóa mới

Với chủ đề "Phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng Lăng Can phát triển toàn diện" Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Lăng Can sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra. Xây dựng đô thị Lăng Can có cảnh quan, không gian đẹp, mang đậm bản sắc miền núi vùng cao.

Hà Khánh - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục