Cần tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành trong phòng, chống đuối nước trẻ em, giảm mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong do đuối nước gây ra. Ngay trước khi bước vào mùa Hè, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện Lâm Bình, giai đoạn 2018 - 2020 gửi các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã trên địa bàn toàn huyện về việc tăng cường các giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ.

Theo đó, để khắc phục, phòng chống, hạn chế các vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc, đảm bảo an toàn tính mạng đối với trẻ em, đặc biệt là trong thời gian nghỉ hè năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã trên địa bàn toàn huyện thực hiện quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các  văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức đối với các bậc cha, mẹ, người chăm sóc tre trong việc tuân thủ các quy định về an toàn khi tham gia các hoạt động trong đời sống hàng ngày; chỉ đạo các địa phương, các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em. Trong đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2018 - 2020 của huyện Lâm Bình và các văn bản khác có liên quan đến công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước; triển khai các hoạt động truyền thông về phòng, chống đuối nước ở trẻ em đảm bảo có tính chiều sâu, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, chú trọng triển khai ở cơ sở; phối hợp huy động các nguồn lực, tổ chức lớp hướng dẫn kỹ năng bơi lội cho trẻ em.

Ngành giáo dục triển khai thường xuyên và hiệu quả việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em; phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương tuyên truyền, huy động nguồn lực, tổ chức các lớp phổ cập bơi, triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi để nhân rộng trong toàn huyện; có kế hoạch lồng ghép tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng bơi lội, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh phù hợp với thực tế; tăng cường công tác quản lý học sinh trong các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, tổ chức hoạt động hè an toàn. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin, phản ánh, cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước; tuyên truyền cho cộng đồng, gia đình, người dân thường xuyên quan tâm quản lý, giám sát trẻ em, nhất là trong các kỳ nghỉ, mùa mưa bão; tích cực phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước.

Chính quyền các địa phương trong huyện chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em và vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em; chỉ đạo làm tốt công tác cứu nạn, điều trị và biện pháp trợ giúp đối với các trường hợp trẻ em bị đuối nước; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Các tổ chức đoàn thể tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động hè an toàn cho trẻ em; tuyên truyền về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước; phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện.

Chí Cường

Tin cùng chuyên mục