Ban chấp hành Đảng bộ huyện, tham gia ý kiến vào dự thảo lần 5; báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 6/3/2020, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo lần 5; báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần II, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Các đồng chí là thành viên Tiểu Ban Văn kiện Đại hội lần thứ II của huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ; trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND – UBND, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tuyên Quang. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Lâm Bình đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Thực hiện thắng lợi 16/16 chỉ tiêu đề ra, trong đó 14/16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. So với đầu nhiệm kỳ, kinh tế của huyện tiếp tục có sự tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu tại trung tâm huyện và các xã; trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại V, trở thành thị trấn của huyện. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có chuyển biến tích cực, thể dục, thể thao ở cơ sở được phát triển sâu rộng, văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy; đời sống của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thu được nhiều kết quả tốt.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Với tinh thần trách nhiệm các ý kiến đóng góp xây dựng tập trung, thẳng thắn, đi sâu về các nội dung của Dự thảo báo cáo chính trị, trong đó tập trung vào chủ đề Đại hội; đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2015-2020, phân tích sâu những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó lựa chọn những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Văn kiện, đảm bảo đánh giá trúng, đúng và sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, và các mặt công tác xây dựng Đảng; phân tích từng nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung. Đồng thời, đề nghị thay đổi một số chỉ tiêu cho phù hợp với các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình

Phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc phát biểu đóng góp ý kiến, bổ sung để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí chỉ đạo cơ quan soạn thảo là Tiểu ban văn kiện cần phải xây dựng báo cáo xong trước ngày 15/3/2020 theo đúng hướng dẫn, báo cáo có trọng tâm, trọng điểm, đúng thực tế của huyện, nêu bật được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đánh giá chân thực những hạn chế, yếu kém và trên cơ sở dự báo chính xác những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của huyện để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục