Lâm Bình luyện tập chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022

Ngày 15/9, Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lâm Bình đã tổ chức luyện tập tổng hợp phần cơ chế chuẩn bị cho diễn tập KVPT huyện năm 2022. Dự và chỉ đạo luyện tập có đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo các cở ngành của tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Khung luyện tập huyện Lâm Bình có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

Phát biểu quán triệt nội dung luyện tập, đồng chí Đại tá Đặng Văn Long, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các khung tập và các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện thực hiện nghiêm quy định trong khung tập. Ban CHQS huyện, Công an huyện bảo đảm chu đáo mọi mặt các khung tập; tổ chức luyện tập tập trung dưới sự điều hành của Ban chỉ đạo. Kết thúc mỗi hội nghị phải tổ chức rút kinh nghiệm, tổng hợp các ý kiến đóng góp để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung văn kiện phục vụ cho luyện tập tổng hợp.

Với Đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành  tác chiến phòng thủ”. Các thành phần trong khung diễn tập đã tổ chức luyện tập các nội dung phần vận hành cơ chế trong giai đoạn chuyển hoạt động địa phương vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Trong quá trình luyện tập, các thành phần trong khung tập đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân theo cương vị chức trách đảm nhiệm; nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt sát thực tế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc điều hành của lãnh đạo huyện, các cơ quan, đơn vị trong các nội dung luyện tập bảo đảm đúng nguyên tắc, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng tình huống. Sau mỗi nội dung hội nghị, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức tiến hành rút kinh nghiệm nhằm điều chỉnh, bổ sung nội dung cho phù hợp, sát yêu cầu nhiệm vụ và có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc diễn tập.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng KVPT; khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lâm Bình sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2022.

Hà Khánh - Công Đại

Tin cùng chuyên mục