Lâm Bình chỉ đạo xã Minh Quang tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ điểm năm 2023

Với phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, chất lượng", Ban chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình vừa chỉ đạo xã Minh Quang tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023 và kết nạp dân quân mới. Đây là xã được Ban chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình chọn tổ chức huấn luyện trước để Ban chỉ huy quân sự các xã, các đơn vị tự vệ thăm quan và tổ chức rút kinh nghiệm cho công tác huận luyện đối với các xã, các đơn vị tự vệ trong toàn huyện.

Tại buổi Lễ ra quân, lãnh đạo UBND xã Minh Quang đã trao giấy chứng nhận cho 12 đồng chí dân quân đã hoàn thành thời gian tham gia huấn luyện dân quân tự vệ.  Đồng thời tổ chức kết nạp 12 đồng chí dân quân mới vào lực lượng dân quân của xã. Sau khi tổ chức khai mạc huấn luyện và kết nạp chiến sĩ dân quân mới, Ban chỉ huy quân sự xã Minh Quang đã tiến hành huấn luyện trước để các đơn vị thăm quan và rút kinh nghiệm.

Lễ kết nạp chiến sĩ dân quân mới

Với phương châm huấn luyện: "cơ bản, thiết thực, chất lượng", đảm bảo đúng chương trình, thời gian, sát với thực tế, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, giữa vũ khí trong biên chế với vũ khí tự tạo, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong huấn luyện. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ dân quân sẽ được tiếp thu 2 nội dung. Trong phần giáo dục chính trị, pháp luật các chiến sĩ được tìm hiểu, nghiên cứu về những quan điểm của Đảng và nội dung cơ bản của pháp luật Nhà nước về dân quân tự vệ; năm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng của địa phương; phòng chống  âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cánh mạng Việt Nam hiện nay; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới…; Trong nội dung huấn luyện quân sự, các chiến sĩ sẽ được huấn luyện các bài điều lệnh đội ngũ tay không, kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh như: Chiến thuật chiến đấu bảo vệ ban chỉ huy theo tiểu đội, Kỹ thuật bắn súng bài một, kỹ thuật lựu đạn, kỹ thuật thuốc nổ và kỹ thuật ngụy trang công sự ... Thông qua qua huấn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đồng thời giúp cho các chiến sĩ hiểu rõ được âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Từ đó chủ động đối phó, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có tình hống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hình ảnh buổi huấn luyện

 Là đơn vị được huyện cho tổ chức huấn luyện trước để các xã, các đơn vị tự vệ trong toàn huyện đến thăm quan, học tập nên công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, giáo án bài giàng đã được chuẩn bị đầy đủ đảm bảo công tác huấn luyện.

Qua buổi thăm quan đơn vị huân luyện trước các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, phụ trách các đơn vị tự vệ đã có dịp được quan sát, trao đổi, học tập và rút kinh nghiệm về cách thức tổ chức, để triển khai huấn luyện cho đơn vị mình đạt kết quả cao, đảm bảo cho lực lượng vũ trang ở địa phượng thực hiện thuần thục các động tác, yếu lĩnh cơ bản, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ quận sự, quốc phòng ở địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

Đại biểu thảo luận, rút kinh nghiệm

Với phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, chất lượng", tin rằng công tác huấn luyện dân quân tự vệ của lực lượng vũ trang xã Minh Quang nói riêng, huyện Lâm Bình nói chung sẽ đạt được kết quả và chất lượng cao, hực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Hà Khánh - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục