Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lâm Bình họp triển khai công tác tuyển quân năm 2022

Vừa qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lâm Bình đã tổ chức họp thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự để triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn.

Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự cung cấp để triển khai các bước thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự trong quần chúng nhân dân và nhà trường. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã tổ chức rà soát, đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ để chuẩn bị cho công tác sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 của huyện. Tổng số nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 là 1.157 công dân, số công dân có mặt tại địa phương là: 487 công dân; trong đó số công dân miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ là 302 công dân; số công dân vắng mặt tại địa phương là: 368 công dân. Xác định công tác tuyển quân sẽ gặp rất nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, số công dân trong độ tuổi đi làm ăn xa ở các tỉnh còn nhiều, chưa về thực địa phượng được.

Theo chỉ tiêu tuyển quân của tỉnh năm 2022, huyện Lâm Bình dự kiến được giao tuyển chọn 85 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 40 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Để đảm bảo cho công tác tuyển quân, cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến xã và các thôn bản đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi chấp hành  nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự. Ban chỉ huy Quân sự các xã, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình rà soát nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại cuộc họp các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu giao. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, nắm nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công tác sơ tuyển, khám tuyển, trong quá trình thực hiên các bước tuyển chọn phải đảm an toàn phòng, chống dịch covid-19…

Đại biểu tập trung thảo luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Công an huyện và các cơ quan, đơn vị tham mưu với UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu giao. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đăng ký quản lý chặt chẽ nguồn công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, không để bỏ sót nguồn. Xử lý nghiêm những trường hợp chống, trốn và gây cản trở làm ảnh hưởng đến công tác tuyển quân. Đối với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu với UBND huyện thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đảm bảo trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất tổ chức sơ tuyển chặt chẽ, xây dựng kế hoạch tập huấn, khám tuyển, xét nghiệm HIV/ AIDS, ma túy cho công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, gắn với phòng chống dịch covid-19. Ban chỉ huy quân sự huyện xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các đơn vị liên quan tổ chức đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ và buổi Lễ giao nhận quân đảm bảo trang  trọng, an toàn. Đối vớ các thanh viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các xã thực hiện các bước tuyển chọn, kíp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trên địa bàn được phân công. 

Đ/c Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận thảo luận và giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

Trong thời gian tới, các ngành chắc năng, cấp ủy, chính quyền và các tổ chính trị - xã hội từ huyện đến các xã, các thôn bản cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 tới toàn thể nhân dân. Phối hợp với các thôn bản quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi nhập ngũ, tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi tham gia sơ tuyển, khám tuyển đầy đủ đảm bảo số lượng, chất lượng phấn đấu tuyển chọn đạt 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2022.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục