Công an huyện Lâm Bình tăng cường công tác quan lý an ninh trật tự khu vực hồ sinh thái Na Hang – Lâm Bình

Những năm qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa huyện Lâm Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định An ninh Chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đặc biệt là tại khu vực lòng hồ sinh thái Na Hang – Lâm Bình.

Vùng lòng hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình có diện tích hơn 8.000 ha, trong đó diện tích mặt hồ thuộc địa phận huyện Lâm Bình quản lý hơn 4.000 ha. Những năm gần đây, người dân cư trú để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên khu vực lòng hồ ngày càng tăng, các loại phương tiện vận tải đường thủy cũng phát triển mạnh, đặc biệt là thuyền du lịch đưa đón khách đi thăm quan trải nghiệm trên vùng lòng hồ. Trong công tác quản lý nhà nước về An ninh trật tự ở khu vực lòng hồ, Công an huyên Lâm Bình đã thành lập Tổ công tác lòng hồ để tăng cường công tác quản lý cư trú và quản lý địa bàn. Hằng tháng, hằng tuần Tổ công tác ở khu vực lòng hồ đã phối hợp với các cơ quan chức năng như: Hạt Kiểm Lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ và chính quyền các xã có liên quan đến khu vực hồ sinh thái tổ chức đi tuần tra, kiểm soát việc đăng ký tạm trú, tạm vắng kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định pháp luật trên khu vực lòng hồ như: đánh bắt cá bằng vó đèn phải đảm kich cỡ mắt lưới theo đúng quy định và không được đánh bắt cá bằng xung kích điện hoặc nổ mìn trên khu vực lòng hồ. Qua tuần tra, kiểm soát phát hiện vi phạm Tổ công tác đã xử lý nghiểm theo quy định pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực lòng hồ, tạo sự yên tâm cho người dân cư trú, nuôi trồng và khai thác hợp pháp trên khu vực hồ.

Tổ công tác lòng hồ Công an huyên Lâm Bình tổ chức đi tuần tra, kiểm soát việc đăng ký tạm trú, tạm vắng kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định pháp luật

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, Công an huyện đã chỉ đạo Tổ công tác lòng hồ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức được 188 lượt tuần tra, kiểm soát khu vực lòng hồ, nắm tình hình về an ninh, trật tự, kết hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý trên vùng lòng hồ, vận động các chủ nhà bè tháo dỡ lều lán vận chuyển tài sản trở về nơi thường trú, trong đó giải tỏa 129 vó đèn có kích cỡ, mắt lưới không đúng quy định; tổ chức cho các hộ ký cam kết không vi phạm pháp luật trong quá trình cư trú trên khu vực lòng hồ. Bên cạnh đó, Tổ công tác khu vực lòng hồ còn tăng cường kiểm tra hoạt động của các loại phương tiện chở khách và sắp xếp việc neo đậu của các phương tiện đường thủy tại các điểm thăm quan du lịch và tại khu vực bến thủy, tuyên truyền cho người dân và du khách chấp hành các biện pháp an toàn giao thông trên khu vực lòng hồ.

Để làm tốt công tác quản lý và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực lòng hồ, tạo sự yên tâm cho người dân cư trú nuôi trồng và khai thác hợp pháp trên khu vực hồ, thời gian tới Công an huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động nhân dận chấp hành tốt các quy định pháp luật để giữ vững an ninh trật tự trên khu vực lòng hồ sinh thái Na Hang – Lâm Bình nói riêng, huyện Lâm Bình nói chung./.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục