Ban chỉ huy Quân sự huyện thực hiện tốt chức năng công tác tác dân vận ở cơ sở

Thực hiện theo Đề án số 02 ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Ban chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực cùng với Nhân dân ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Qua đó, đã góp phần xây dựng, củng cố hình ảnh bộ đội Cụ Hồ cũng như thực hiện tốt chức năng công tác dân vân ở cơ sở.

Ban chỉ huy Quân sự huyện thực hiện tốt chức năng công tác dân vân ở cơ sở

Gia đình anh Triệu Văn Pham, ở thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên thuộc diện hộ nghèo, nhà ở cũ đã hư hỏng, dột nát. Năm 2022 gia đình anh được hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để làm nhà theo Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh. Do hoàn cảnh khó khăn nên số tiền hỗ trợ chỉ đủ để mua vật liệu như tấm lợp, gỗ, cát, sỏi, xi măng và chi trả tiền công cho thợ làm nhà. Còn việc san nên, đổ nền chủ yếu huy động bà con nhân dân trong thôn giúp đỡ. Để giúp gia đình anh Pham đẩy nhanh tiến độ thi công ngôi nhà, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình đã huy động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị cùng với lực lượng đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong thôn đã đến giúp đỡ gia đình đổ bê tông nền nhà. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện cùng với cộng đồng thôn bản đến nay ngôi nhà của anh Triệu Văn Pham, đã cơ bản hoàn thành.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quan sự huyện giúp đỡ gia đình anh Triệu Văn Pham, thôn Phiêng Mơ, xã Phúc Yên đổ bê tông nền nhà

Thực hiện Đề án số 02 ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Thời gian qua, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình đã quán triệt sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện về mục đích, ý nghĩa, tâm quan trọng của công tác tác dân vận theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là: trọng dân, gần dân hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân. Qua đó, Ban chỉ huy Quân sự huyện Lâm Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở như: giúp đỡ các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn làm nhà, sửa nhà, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ xảy ra tại trường THPT Lâm Bình, trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện và các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trong các dịp Lễ, Tết… Thông qua đó, đã góp phần xây dựng, củng cố hình ảnh bộ đội Cụ Hồ cũng như thực hiện tốt chức năng công tác dân vân ở cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại trường THPT Lâm Bình

Đây là một trong những hoạt động đổi mới trong công tác dân vận theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; Ban chỉ huy Quân sự đã thường xuyên phối hợp với chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể ở các xã, thị trấn nắm tình hình nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Động viên Nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, ở địa phương./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục