Xã Bình An thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện Lâm Bình, ổn định cuộc sống, trước những tác động của dịch covid-19 gây ra; xã Bình An đã thực hiện tốt việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19, theo Nghị quyết số 42 ngày 9/4/2020 và Quyết định số 15/2020 của thủ tướng Chính phủ.

Nhận được thông báo từ trưởng thôn; ngay từ sáng sớm Ông Ma Văn Chung, hộ cận nghèo tại thôn Chẩu Quân, xã Bình An và nhiều gia đình khác trong khu dân cư đã đến nhà văn hóa thôn để nhận tiền hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19. Phấn khởi trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước,  thông qua gói hỗ trợ phần nào giảm bớt khó khăn cho gia đình ông và người dân, nhất là trong thời điểm người dân đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

Ông Ma Văn Chung, hộ cận nghèo tại thôn Chẩu Quân, xã Bình An nhận tiền hỗ trợ.

Việc cấp phát tiền hỗ trợ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình An giám sát và chi tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tổng số đối tượng được hỗ trợ là 727 đối tượng, tổng kinh phí hỗ trợ là trên 2 tỷ đồng. Trong đó, có 118 đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội đã nhận tiền trợ cấp với mức nhận 1,5 triệu đồng/người. 609 đối tượng hộ nghèo và cận nghèo hiện đang được trả với mức hỗ trợ mỗi nhân khẩu là 750.000 đồng/người

Cán bộ Văn hóa xã Bình An chi trả tiền hỗ trợ cho hộ nghèo và cận nghèo

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy; Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xã Bình An đã thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, triển khai đồng bộ, đúng quy trình, công khai, dân chủ, minh bạch và đúng đối tượng. Qua đó tăng cường lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị tại địa phương.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục