Ngày 23/3 Lâm Bình ghi nhận 17 công dân mới về địa phương

Qua nắm tình hình của Công An huyện Lâm Bình, từ ngày 12/ 2/ 2020 đến ngày 23/ 3/ 2020, toàn huyện đã có 334 người đi làm ăn xa trở về và công dân ở địa phương khác đến.

 Trong đó có 77 người đã qua thời gian theo dõi sức khỏe 14 ngày và không có triệu chứng mắc bệnh, 257 người đang được giám sát, theo dõi sức khỏe tại nhà. Đối với những trường hợp đang được giám sát, theo dõi sức khỏe tại nhà, có 88 người đi từ địa bàn có dịch trở về; 169 người từ các tỉnh chưa có dịch trở về. Tính riêng trong ngày 23/3/2020, Công an huyện Lâm Bình đã ghi nhận thêm 17 người mới về địa phương, cụ thể; xã Lăng Can 05 người, Thượng Lâm 07 người, Bình An 02 người, Hồng Quang 01 người, Phúc Yên 01 người, Thổ Bình 01 người. Giảm 02 người so với ngày 22/2. Có 04 người nước ngoài công dân của các nước Nga, Mexico, LiBya đến huyện để thăm quan du lịch khu vực Hồ sinh thái, trước tình hình đó Công an huyện Lâm Bình đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức kiểm tra sức khỏe và yêu cầu khai báo y tế tại trụ sở UBND xã Lăng Can, qua kiểm tra sức khỏe của các công dân người nước ngoài đều bình thường không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.  Có 03 công dân thuộc xã Bình An và Thượng Lâm đi khỏi địa phương vào ngày 19 và ngày 20/ 3. Đến thời điển này, trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp nào nghi mắc Covid-19.

Cán bộ, giáo viên Trường PTDTNT THCS huyện Lâm Bình rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào lớp

Cùng với việc theo dõi chặt chẽ số công dân trở về địa phương, huyện Lâm Bình đã tổ chức kiểm tra, ra soát số công dân vắng mặt trên địa bàn, hiện nay toàn huyện có 1.584 công dân tạm vắng tại địa phương, trong đó có 1.470 công dân đi đến các tình thành trong cả nước cụ thể ( xã Phúc Yên 85 người, Hồng Quang 43 người, Thổ Bình 565 người, Lăng Can 363 người, Bình An 64 người, Xuân Lập 77 người, Thượng Lâm 124 người, Khuôn Hà 149 người). Có 114 công dân đi nước ngoài cụ thể; (xã Phúc Yên 15 người, Hồng Quang 9 người, Thổ Bình 42 người, Lăng Can 08 người, Bình An 21 người, Xuân Lập 01 người, Thượng Lâm 15 người, Khuôn Hà 03 người).

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, huyện Lâm Bình đã xây dựng các phương án để hạn thấp nhất dịch bệnh xâm nhập vào địa phương. Tiếp tục nắm tình hình dư luận liên quan đến phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu, lưu trú, nhất là tạm trú, tạm vắng trên địa bàn huyện, phát hiện kịp thời những trường hợp ghi là nguồn lây bệnh, để có biện pháp theo dõi, cách ly, ngăn chặn kịp thời. Tổ chức xác minh và sử lý nghiêm các thông tin không đúng về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang trong dư luận./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục