Lâm Bình triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua

Chiều ngày 20/5/2019, huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua.

Đại biểu dự Hội nghị

Dự hội nghị có trên 80 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, các trường THPT; Chủ tịch UBND 8 xã trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của các Luật được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 6 như: Luật Công an nhân dân, Luật Đặc xá, Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Thông qua hội nghị, các đại biểu sẽ là những tuyên truyền viên phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tới toàn thể cán bộ các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện nắm vững và thực hiện đúng Hiến pháp, pháp Luật.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục