Lâm Bình thực hiện Công tác nội chính, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021

Để thực hiện hiệu quả Công tác nội chính, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021. Các cơ quan chuyên môn huyện Lâm Bình đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và huyện.

Hội nghị về công tác cán bộ

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lâm Bình, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách Tư pháp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định và giữ vững; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn lãnh đạo Trung ương và tỉnh về thăm và làm việc tại huyện, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn như; tổ chức thành công lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đúng tiến độ kế hoạch đề ra, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai; kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị… Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021; tổ chức Hội nghị tổng kết cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2020; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Tiến hành giao biên chế công chức, người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo nghị định số 68 năm 2000 của Chính phủ theo quy định. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 theo quy định. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tổ chức thanh tra 2 cuộc đối với 3 đơn vị. Tiếp  61 lượt công dân và tiếp nhận 97 đơn (tăng 41 đơn so với 6 tháng đầu năm 2020). Duy trì hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch, chứng thực đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, với cấp ủy, chính quyền địa phương. Nắm chắc tình hình công dân đi và đến địa phương để phục vụ công tác cách ly, phòng, chống dịch, bệnh Covid-19./.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục