Xã Thổ Bình triển khai nhiều giải pháp nâng cao mức thu nhập cho người dân

Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mang lại đổi thay tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Để góp phần nâng cao mức thu nhập cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, cùng với tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xã Thổ Bình còn chú trọng công tác tuyên truyền, khuyến khích và tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế. Trong những năm qua, Hội LHPN xã Thổ Bình đã tạo điều kiện cho gần 450 lượt hộ hội viên vay hơn 25 tỷ đồng từ các Ngân hàng và từ tiền thực hành tiết kiệm theo gương Bác của các chi hội để sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Qua đó, đã giúp hội viên có công ăn việc làm ổn định, góp phần nâng cao mức thu nhập ngay tại địa phương. 

Phụ nữ xã Thổ Bình sản xuất cây lạc hàng hóa 

Đến hết năm 2019, mức thu nhập bình quân đầu người của xã Thổ Bình đạt 32 triệu đồng/ người/ năm. Hiện nay, xã đang phấn đấu đến hết năm 2021 thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 37 triệu đồng/ người/ năm. Để đạt được mục tiêu trên, xã Thổ Bình đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó, duy trì có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình 135, Chương trình 30a gắn với khai thác tối đa những lợi thế của địa phương, cũng như vận động người dân thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tăng hiệu quả kinh tế đối với cây chè, lạc và chăn nuôi dê, lợn thịt, trâu vỗ béo. Bên cạnh đó, tập trung phát triển lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ để đa dạng hóa nguồn thu. Chủ động phối hợp trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Với nhiều giải pháp được triển khai để nâng cao mức thu nhập cho người dân, đến nay, xã duy trì được cơ cấu, diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng hiện có. Thu hút được nhiều hộ gia đình tham gia thực hiện các mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo, dê núi và lợn thịt. Có 2 hợp tác xã tham gia chế biến chè Khau Mút, 34 cơ sở và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiểu thủ công nghiệp ,162 hộ kinh doanh dịch vụ, đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Thổ Bình đã chủ động thực hiện mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo nhằm góp phần nâng cao mức thu nhập cho gia đình 

 Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, trong thời gian tới, xã Thổ Bình sẽ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tận dụng mọi nguồn lực để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phối hợp với các ngành chuyên môn hỗ trợ người dân KHKT áp dụng vào sản xuất, cũng như vốn vay để người dân mở rộng các mô hình kinh tế. Qua đó, góp phần giảm tối đa hộ nghèo và nâng cao mức thu nhập.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục