Phụ nữ Lâm Bình thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, những năm qua, Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương, qua đó đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN xã Bình An đã gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Do vậy, các tiêu chí trong cuộc vận động như sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp đã được hội viên phụ nữ hưởng ứng thực hiện có hiệu quả. Cùng với thi đua phát triển kinh tế, dọn dẹp, sắp xếp đồ dùng trong nhà ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, chị em phụ nữ xã Bình An còn thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường ở khu dân cư, thu gom rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định; tham gia trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa. Qua đó, đã góp phần tạo cảnh quan môi trường thôn bản xanh - sạch - đẹp. 

Hội viên phụ nữ xã Bình An tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” bao gồm các tiêu chí: không nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng và sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Triển khai thực hiện 8 tiêu chí này, các cấp hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Trong các tiêu chí “5 không”, các cấp hội xác định tiêu chí gia đình không nghèo làm đòn bẩy để đạt các tiêu chí còn lại. Hằng năm, căn cứ chỉ tiêu giảm nghèo của huyện, Hội đã rà soát danh sách hộ nghèo, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các chương trình hỗ trợ về nhà ở, nước sạch, phát triển kinh tế. Đồng thời, giao chỉ tiêu cho các cơ sở hội giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ; đề xuất, tạo cơ hội gắn kết hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trong các chương trình, dự án sinh kế; vận động phụ nữ tích cực tham gia các mô hình kinh tế theo chuỗi giá trị, sản xuất như: lạc, chè, rau bò khai, chăn nuôi lợn, cá, trâu... Phối hợp, nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... để hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, 5 năm qua, các cấp hội đã giúp được 2.010 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo. Cùng với đó, thực hiện tiêu chí “3 sạch”, Hội đã thành lập được 66 nhóm “ Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế”, với 4.235 hội viên tham gia đóng góp vật liệu, giúp đỡ 236 hộ hội viên xây dựng 3 công trình vệ sinh. Các mô hình như: Tuyến đường hoa; bản em xanh, sạch, đẹp; nhà sạch, đường thoáng, cũng được đông đảo hội viên phụ nữ đồng tình, hưởng ứng thực hiện. Nếu như năm 2015, toàn Hội chỉ có 2.031 hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, chiếm 41%, thì đến năm 2019, toàn hội đã có 3.382 hộ đạt, chiếm 64,3%. Từ kết quả đó, có thể khẳng định, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đang ngày càng có sức lan tỏa, thu hút nhiều hội viên tham gia. 

Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” chính là việc làm cụ thể, thiết thực nhất của Hội LHPN huyện trong việc chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện đã ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong tham gia thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục