MTTQ xã Xuân Lập triển khai mô hình tự quản về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa, giai đoạn 2020 – 2025.

Ngày 17/9/2020, Ủy ban MTTQ xã Xuân Lập phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phát động phong trào “ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; triển khai mô hình tự quản về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa, giai đoạn 2020 – 2025. Dự hội nghị có Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Lâm Bình; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng các đoàn thể thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận và đại diện các hộ gia đình trên dịa bàn xã.

Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tự quản thực hiện Phong trào

“Lâm Bình Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

Tại buổi Lễ phát động, Ủy ban MTTQ xã Xuân Lập đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom rác thải, chống rác thải nhựa giai đoạn 2020 – 2025, hưởng ứng phong trào “Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” trên địa bàn xã. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ xã trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “dân vận khéo năm 2020”.

Trưởng Ban Công tác mặt trận các khu dân cư ký cam kết thi đua thực hiện

Phong trào “Lâm Bình Chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

Tại hội nghị Ủy ban MTTQ xã Xuân Lập đã tổ chức cho Trưởng Ban Công tác mặt trận các khu dân cư  ký cam kết thi đua thực hiện.

Cán bộ và nhân dân xã Xuân Lập ra quân thu gom rác thải nhựa tại khu trung tâm xã

Ngay sau lễ phát động các vị đại biểu và nhân dân đã ra quân tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc tuyến đường tại khu dân cư Lũng Giềng, trung tâm xã. Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả phong trào, xã Xuân Lập cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình phân loại, lựa chọn hình thức xử lý rác thải hữu cơ và thu gom rác thải vô cơ phù hợp, đạt hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục