Lăng Can xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng Nông thôn mới

Những năm qua, các tầng lớp nhân dân huyện Lâm Bình đã tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ đó, phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lăng Can có trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có nét văn hóa, bản sắc riêng. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,  đô thị văn minh”.. Bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Làng Chùa chia sẻ: Thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện, xã, Ban công tác Mặt trận thôn bản cùng các tổ chức đoàn thể trong thôn vận động bà con, ký cam kết thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung đã đề ra. Trong đó, tích cực vận động nhân dân không vi phạm pháp luật; luôn đoàn kết giúp nhau làm kinh tế vươn lên thoát nghèo; gia đình hòa thuận, tích cực giữ vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, duy trì tốt các phong trào thể dục thể thao cũng như xây dựng đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở...

Nhân dân thôn Làng Chùa vệ sinh đường làng, ngõ xóm 

Nhân dân thôn Nặm Chá đóng góp công sức xây dựng Nhà cộng đồng

Xã Lăng Can là một trong những điểm sáng của huyện trong thực hiện phong trào. Ông Nguyễn công Hựu – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Lăng Can chia sẻ; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các đoàn thể xã đã phối hợp triển khai sâu rộng phong trào đến các thôn. Nhờ đó, nhân dân địa phương luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình như; tập chung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Nhiều công trình công cộng đã được xây dựng từ sự đóng góp tiền của, công sức của nhân dân. Trong xây dựng nông thôn mới năm 2018, toàn xã Lăng Can đã có trên 19 nghìn 435m2 đất vườn và đất ruộng được nhân dân hiến để làm đường giao thông nông thôn, làm nhà cộng đồng, làm kênh mương nội đồng… Điển hình như hộ gia đình ông Nguyễn Thế Vùng, thôn Bản Kè A, hiến trên 420 m2 đất làm đường bê tông nông thôn; hộ bà Hoàng Thị Chung thôn Đon Bả hiến 500 m2 đất ruộng để làm nhà văn hóa, hộ bà Hoàng Thị Hóa, thôn Nà Mèn hiến 450m2 đất rừng sản xuất cho thôn bản làm đường bê tông tại khu vực Nà Ki. Qua bình xét, xã có 1.182 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 87% tổng số hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 12% vào cuối năm 2018; 12/12 thôn có nhà văn hóa được xây dựng kiên cố. Phong trào thể dục, thể thao được duy trì đều đặn, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo động lực cho phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng.

Đường bê tông được nhân dân thôn Bản Kè A hiến đất làm đường

Khu dân cư thôn Phai Tre A

Thời gian tới nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xã Lăng Can sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,  đô thị văn minh”; đặc biệt là duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng NTM. Qua đó làm cho diện mạo nông thôn thực sự thay đổi theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục