Lăng Can sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang được ban hành với các mục tiêu hợp lòng dân, nên đã được nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là nhân dân xã Lăng Can, huyện vùng cao Lâm Bình, đồng tình ủng hộ, qua đó đạt được những kết quả nổi bật.

Từ một chủ trương đúng, hợp lòng dân, qua làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên chỉ sau một thời gian ngắn, bà con thôn Nà Khà, xã Lăng Can đã đóng góp ngày công lao động thi công lắp đặt và hoàn thành được 140m kênh mương bằng bê tông đúc sẵn, phục vụ cho sản xuất. Khi tuyến kênh mương được hoàn thành sẽ giúp cho bà con chủ động hơn về nguồn nước nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng năng suất, nâng cao hệ số sử dụng đất.

Nhân dân thôn Nà Khà đóng góp ngày công lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của BTV Tỉnh ủy; Với phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", chung tay góp sức xây dựng nông nông thôn mới. Thời gian qua, các tổ chức chính trị, xã hội và bà con nông dân trên địa bàn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nhân lực, vận chuyển kết cấu vật liệu, giải phóng mặt bằng để lắp đặt kênh mương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động về mục đích, ý nghĩa và cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh về kiên cố hóa kênh mương nội đồng bằng bê tông đúc sẵn, người dân đã hiểu mục đích ý nghĩa của chương trình, theo đó đã tích cực hưởng ứng tham gia, đây cũng là điều kiện thuận lợi để bà con tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực trồng cây vụ đông, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Qua huy động nguồn lực đầu tư xây dựng công trình đầu mối và kiên cố hóa kênh mương, số công trình được kiên cố là 27/27 công trình, tổng chiều dài kênh mương được kiên cố năm 2018 là hơn 36 km. Kế hoạch năm 2019 đến tính đến thời điểm này toàn xã Lăng Can đã thi công lắp đặt được hơn 300/1.700m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Nhân dân thôn Nặm Chá tiến hành lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cũng như việc đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương bằng bê tông đúc sẵn đã góp phần quan trọng để xã Lăng Can thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể xã Lăng Can quan tâm đó là việc duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Trong thời gian tới  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục