Xã Phúc Yên thực hiện các giải pháp giảm nghèo

Phúc Yên là xã vùng sâu, vùng xa của huyện vùng cao Lâm Bình, điều kiện phát triển kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm cao. Để giúp các hộ gia đình trong xã có được cuộc sống ổn định, cấp ủy, chính quyền xã Phúc Yên đã tìm ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên hiện có 125 hộ gia đình, trong đó có 73 hộ thuộc diện nghèo. Năm 2019, thôn được UBND xã Phúc Yên giao chỉ tiêu giảm 8 hộ nghèo. Để giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ngay từ đầu năm 2019 chi bộ, thôn đã phân công các tổ chức đoàn thể, vận động đoàn viên, hội viên tham gia giúp đỡ các hộ về ngày công lao động sản xuất, làm nhà ở, cũng như tạo điều kiện để các hộ được vay vốn, thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, như các Chương trình 135, 30a và vay bò trả bê của Hội Nông dân, nhằm giúp các hộ vơi bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, thôn còn tuyên truyền, vận động các hộ nâng cao nhận thức trong việc chủ động áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, tích cực phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại để tăng thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo. 

Các hộ gia đình nghèo ở xã Phúc Yên được hỗ trợ bò theo Chương trình vay bò trả bê của Hội Nông dân

Hướng dẫn hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi… là những cách làm hiệu quả đã và đang giúp cho nhiều hộ gia đình nghèo ở xã Phúc Yên có thêm nội lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Là xã có tỷ lệ hộ nghèo chiếm cao, trình độ dân trí không đồng đều, phong tục tập quán ở một số thôn bản cách xa trung tâm xã còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn nên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của bà con còn chậm. Từ đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thời gian qua xã Phúc Yên đã tích cực vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, chú trọng trồng rừng. Khuyến khích người lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Đồng thời, triển khai đầy đủ các chính sách, chương trình, dự án giúp hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Ông Chẩu Văn Đội,Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Yên cho biết: Để giúp 30 hộ gia đình nghèo thoát nghèo trong năm 2019, xã Phúc Yên đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã và cán bộ khuyến nông, trực tiếp đến các thôn bản hướng dẫn các hộ áp dụng KHKT vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Đồng thời, tiến hành rà soát thực tế nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, xã Phúc Yên cũng đã chỉ đạo, phân công các tổ chức đoàn thể đảm nhận, phụ trách giúp đỡ hộ nghèo về ngày công lao động sản xuất, tu sửa nhà ở. Thường xuyên tuyên truyền, vận động, động viên các hộ tích cực lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững, cùng với sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của các hộ gia đình nghèo. Tin rằng xã Phúc Yên sẽ nỗ lực thực hiện tốt công tác giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, tạo tiền đề vững chắc để xã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục