Xã Bình An tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân 2018

Vụ xuân 2018, xã Bình An, huyeemj Lâm Bình gieo cấy 110 ha lúa, 63 ha lạc và 35,3 ha ngô, tất cả các loại cây trồng vụ xuân của xã đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch. Để có được kết quả như vậy, ngay từ đầu vụ Ban chỉ đạo sản xuất xã Bình An đã đôn đốc, vận động bà con làm đất, khẩn trương gieo trồng các loại cây trồng vụ xuân theo khung lịch thời vụ. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn xã đang tập trung chăm sóc cho các loại cây trồng vụ xuân, đảm bảo để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Có mặt tại cánh đồng của thôn Tát Ten, xã Bình An, chứng kiến không khí thi đua lao động sản xuất của bà con nơi đây thật khẩn trương, nhộn nhịp, mọi người, mọi nhà đang tập trung chăm sóc cho diện tích cây trồng vụ xuân của gia đình. Do diện tích đất sản xuất vụ xuân của thôn không chủ động được nguồn nước để cấy lúa nên bà con trong thôn đã tập trung trồng cây lạc và cây ngô. Để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, đặc biệt là kịp thời phòng, chống sâu bệnh, hại, sau khi gieo trồng xong tất cả các loại cây trồng, các hộ gia đình trong thôn đã tích cực thăm đồng, chăm sóc kịp thời để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Hiện nay, bà con trong thôn Tát Ten đang tập trung làm cỏ cho lạc và vun sới cho cây ngô. 

Bà Triệu Thị Hương, thôn Tát Ten, xã Bình An, huyện Lâm Bình, đang chăm sóc diện tích lạc của gia đình

Với sự chỉ đạo sát sao đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chủ động của người nông dân, xã Bình An đã gieo trồng tất cả các loại cây trồng vụ xuân đảm bảo theo đúng khung lịch thời vụ và đạt 100% diện tích được giao. Để sản xuất vụ xuân  đạt được cả năng suất và sản lượng đề ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, sau khi hoàn thành việc gieo cấy lúa xuân và trồng các loại cây ngô, lạc, UBND xã Bình An đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã, thôn bản thường xuyên bán sát đồng ruộng, theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của tất cả các loại cây trồng vụ xuân. Đối với cây lúa, thời điểm này đang trong giai đoạn đẻ nhánh sinh trưởng, phát triển tốt và cũng là thời điểm sâu bệnh hại xuất hiện nhiều. Do vậy, để chủ động phòng chống sâu bệnh hại trên cây lúa và các loại cây trồng khác, cán bộ khuyến nông xã đã chủ động phối hợp với cán bộ khuyến nông huyện phụ trách địa bàn, bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con theo dõi, kiểm tra sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng để có những giải pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời, khuyến khích, hướng dẫn bà con sử dụng các loại phân bón phù hợp với điều kiện thực tế của từng chân ruộng, nhằm tăng năng suất, sản lượng lương thực vụ xuân. Nhờ có sự chủ động trong việc bám sát đồng ruộng và kịp thời hướng dẫn bà con cách phòng trừ sâu bệnh hại lúa và các loại cây trồng khác nên toàn bộ diện tích cây trồng  vụ xuân ở xã Bình An, hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt. 

Song song với việc tích cực chăm sóc, bảo vệ cây trồng, thời điểm này xã Bình An cũng đang tập trung chỉ đạo Ban quản lý các công trình thủy lợi phối hợp với các thôn bản vận động bà con nông dân sử dụng nguồn nước tưới hợp lý, cũng như bảo vệ các tuyến kênh mương nội đồng, đảm bảo có đủ nguồn nước tưới tiêu cho diện tích lúa trong trường hợp nắng nóng dẫn đến khô hạn kéo dài.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục