Xã Bình An duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư

Nhằm phát huy tinh thần tự quản của nhân dân, nhiều thôn bản trên địa bàn xã Bình An đã chủ động triển khai xây dựng mô hình tự quản tại khu dân cư. Thực tế cho thấy, các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ giữa năm 2019, mô hình tự quản về vệ sinh môi trường gắn với xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp ở khu dân cư Tân Hoa, xã Bình An luôn được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Từ khi mô hình đi vào hoạt động cho đến nay, nhân dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa thôn bản vào ngày mùng 5 hằng tháng. Bên cạnh đó, thôn còn vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công làm được 500 mét đường điện thắp sáng, với 27 cột đèn, có tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Diện mạo của thôn Tân Hoa đang từng ngày đổi mới, nhất là ý thức của bà con nhân dân trong khu dân cư đã được nâng cao, tự giác tham gia các phong trào hoạt động khi thôn phát động. 

Bà con khu dân cư thôn Tân Hoa, xã Bình An chăm sóc vườn hoa tại nhà văn hóa thôn

Thực hiện Hướng dẫn số 65, ngày 3/4/ 2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, xây dựng mô hình khu dân cư tự quản thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua Ủy ban MTTQ xã Bình An đã thành lập và ra mắt 7 mô hình tự quản ở các khu dân cư. Trong đó, có các mô hình tự quản về an ninh trật tự nói không với tệ nạn xã hội ở thôn Tiên Tốc, mô hình vận động các cặp vợ chồng giữ gìn gia đình hạnh phúc ở thôn Chẩu Quân, mô hình nói không với tảo hôn ở thôn Nà Coóc, mô hình không có bạo lực gia đình ở thôn Tống Pu… Từ khi thành lập các mô hình tự quản trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, các hoạt động nhân đạo, từ thiện... Nhìn chung các mô hình tự quản đã phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cảnh quan môi trường văn minh, sạch đẹp, duy trì nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

Các mô hình tự quản ở khu dân cư trên địa bàn xã Bình An được hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Qua đó, đã nâng cao tinh thần đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc làm này đã góp phần bảo đảm tính thống nhất chung, là tiền đề quan trọng để đưa các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Bình An đi vào nền nếp, chất lượng và ngày càng hiệu quả.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục