Văn phòng UBND tỉnh thực hiện 3 cùng với nhân dân xã Thượng Lâm

Vừa qua, Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, góp phần cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia trồng cây tại tuyến đường da bến thuỷ 

Tại xã Thượng Lâm, Văn phòng UBND tỉnh đã tặng 01 xuất quà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và đề án 06, kế hoạch số 32 của tỉnh về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Tham gia lao động, trồng cây xanh tuyến đường ra khu vực bến thuỷ, xã Thượng Lâm góp phần cải tạo cảnh quan môi trường. 

Thực hiện 3 cùng với nhân dân mỗi cán bộ, đảng viên thuộc văn phòng UBND tỉnh đã tích cực tham gia vào các phần việc, tập trung vào các tiêu chí tham gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc tham gia với nhân dân tại cơ sở kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng từ nhân dân phục vụ tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh. 

Qua các hoạt động đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân

Từ sự tham gia tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên đã thu hút sự tham gia hưởng ứng đồng tình của nhân dân. Qua đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục