Từ phương châm “ Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa thôn bản gắn với sân thể thao và khuôn viên, huyện Lâm Bình đã đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng, nhà văn hóa, sân thể thao ở các thôn bản từng bước được hoàn thiện, đồng bộ, góp phần hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đạt được những kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ từ công sức và vật chất của người dân.

Thôn Nặm Chá, xã Lăng Can hiện có 128 hộ gia đình. Thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa thôn bản gắn với sân thể thao và khuôn viên, thôn đã làm được 429 mét đường giao thông vào vùng sản xuất, 620 mét kênh mương và 1 nhà văn hóa gắn với sân thể thao. Để có được kết quả này, hằng năm khi được tỉnh cấp xi măng, cấu kiện bê tông, thôn đã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hiến đất, đóng góp tiền và ngày công cùng tham gia thực hiện. Qua đó, đã từng bước hoàn thiện được kết cấu hạ tầng nông thôn, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế của thôn ngày một phát triển và duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt. 

Nhân dân đóng góp công sức lắp đặt hệ thống kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Để khơi dậy được tinh thần đoàn kết của người dân cùng tham gia thực hiện Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa thôn bản gắn với sân thể thao và khuôn viên, các địa phương trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thông báo rộng rãi cho nhân dân nắm được chủ trương, mục đích, hiệu quả của chương trình, cũng như phương thức thức hiện nên đã tạo được sự đồng thuận và tích cực tham gia hưởng ứng từ người dân. Do vậy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, toàn huyện đã thực hiện kiên cố hóa được 55,99 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông thành mỏng đúc sẵn, đạt 111% kế hoạch, nâng tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 88,2%, tăng 20,7% so với năm 2015, góp phần nâng tỷ lệ diện tích đất trồng lúa 2 vụ được tưới chủ động từ 69,9% năm 2015 lên 83,9% năm 2020, đến nay có 8/8 xã đạt tiêu chí thủy lợi trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Thực hiện bê tông hóa được 20,35 km đường giao thông nội đồng, đạt 151% kế hoạch, nâng tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nội đồng đạt 69%. Xây dựng 21 nhà văn hóa thôn bản, gắn với sân thể thao và khuôn viên, đến nay có 95,7 tỷ lệ thôn bản đã có nhà văn hóa gắn với sân thể thao. Việc thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa thôn bản gắn với sân thể thao và khuôn viên theo Nghị quyết 03 của HĐND huyện đã góp phần giúp các địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

 Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương nội đồng, bê tông hóa đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa thôn bản gắn với sân thể thao và khuôn viên, đã góp phần giúp các địa phương ở huyện vùng cao Lâm Bình từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Những công trình xây dựng theo Nghị quyết 03 đã đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Chính vì vậy, người dân sẵn sàng hiến đất, chung tay góp sức để hoàn thành từng km đường, kênh mương và từng nếp nhà văn hóa... Diện mạo nông thôn mới ở địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình ngày càng đổi thay.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục