Khuôn Hà Nỗ lực xóa đói giảm nghèo

Là xã thuần nông của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Trong những năm qua, xã Khuôn Hà, tập trung nguồn lực để xây dựng NTM ( Nông thôn mới), đến ...

Lâm Bình phát triển chăn nuôi đại gia súc

Để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của địa phương phát triển, những năm qua huyện Lâm Bình đã triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà ...

Tin xem nhiều

Phát huy hiệu quả tổ hợp tác mây tre đan

Những năm gần đây, việc phát triển ngành nghề nông thôn, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống đặc biệt là nghề mây tre đan luôn được người dân vùng cao xã Minh Quang huyện Lâm Bình hưởng ứng tích cực. Dựa vào nguồn tài ...