Thổ Bình giữ vững và nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới

Được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2021, đối với xã Thổ Bình việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn là vấn đề quan trọng được đặt ra sau quá trình dài nỗ lực cán đích Nông thôn mới.

Một buổi lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm và chăm sóc tuyến đường hoa tại thôn Lũng Píat

Một buổi lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm và chăm sóc tuyến đường hoa của tổ tự quản về bảo vệ môi trường thôn Bản Phú. Mỗi người một việc, từ quét dọn đến thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh được thực hiện trong niềm vui mừng, phấn khởi.Việc làm này đã trở thành phong trào, ai cũng ý thức được trách nhiệm thực hiện để giữ gìn bộ mặt làng quê sạch đẹp. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã gắn kết bà con nhân dân các dân tộc trong thôn, vì mục tiêu chung là nâng cao đời sống, cùng nhau xây dựng thôn làng ngày càng giàu đẹp. 

Hệ thống Trường học trên địa bàn xã được đầu tư bài bản

Xác định quá trình xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc, xã Thổ Bình huy động sự vào cuộc của tất cả các tổ chức chính trị cùng với nhân dân các dân tộc trên địa bàn chung sức giữ gìn và nâng cao các tiêu chí. Tiếp tục tuyên truyền, huy động sức dân, cùng khai thác các nguồn lực, các chương trình, đề án để thực hiện. Thực hiện tốt các phong trào, hoạt động như: Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua quá trình xây dựng nông thôn mới, mức thụ hưởng của người dân được nâng cao rõ rệt: 100% các hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, an ninh trật tự được bảo đảm, các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực được quy hoạch phù hợp với địa phương cùng với việc thành lập các hợp tác xã, tạo điều kiện cho bà con an tâm phát triển kinh tế, bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn được bảo tồn, phát huy, cơ sở hạ tầng đã và đang tiếp tục được xây dựng. 

Hệ thống cầu qua suối được nâng cấp và đầu tư 

Việc huy động sức dân, lấy người dân làm chủ thể, cùng những giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả trong duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, bộ mặt nông thôn xã Thổ Bình đang ngày càng đổi thay. Đời sống người dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn được hoàn thiện, là kết quả từ những cố gắng, nỗ lực của địa phương./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục