Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đồng hành cùng người người dân phát triển kinh tế

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã luôn đồng hành, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế hộ, nâng cao đời sống. Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Tính đến thời điểm này Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân trên 38 tỷ đồng cho 685 hộ dân tại xã Bình An vay vốn. Tất cả những hộ được vay vốn đều có sự giám sát của đoàn thể nên vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và mang lại hiệu quả. Đây thực sự là một nguồn lực quan trọng để địa phương và người vay vốn có được nguồn hỗ trợ kịp thời vươn lên thoát nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Mô hình nuôi trâu ở xã Bình An

Đồng hành cùng người nghèo và đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đã huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tiếp cận nắm bắt nhu cầu, tư vấn hướng dẫn cho người dân vay vốn. Hiện nay, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình đạt trên 405 tỷ đồng với gần 11.500 khách hàng vay vốn. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi một cách kịp thời, dễ dàng, thuận lợi. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn các văn bản quy định; thực hiện theo dõi, quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn, qua đó bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức các phiên giao dịch tại các xã, thị trấn

Vốn tín dụng chính sách đã trở thành nguồn lực tiếp sức cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở huyện vùng cao Lâm Bình có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định và thoát nghèo bền vững.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục