Phát triển kinh tế ở vùng đặc biệt khó khăn

Xã Xuân Lập là một trong những xã đặc biêt biệt khó khăn của huyện Lâm Bình. Những năm qua, có sự hỗ trợ của nhà nước, kinh tế ở xã vùng đặc biệt khó khăn này đã có bước chuyển mình quan trọng, nhiều mô hình sản xuất được hình thành, từng bước nâng cao đời sống cho bà con trong xã

Nếu như trước đây, đồng bào dân tộc Mông ở Xuân Lập thường quen với tập quá du canh du cư, phát rừng làm nương rấy thì nay, tất cả đã thay đổi, không phá rừng để làm nương, bà con còn tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng. Nhờ duy trì chăm sóc, bảo vệ gần 1 ha rừng mà gia đình anh Giàng Seo Lèng nay đã không còn cảnh thiếu ăn mùa giáp hạt, nhận thấy hiệu quả mà rừng đêm lại, anh đã tích cực vận động bà con trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Ở Xuân Lập hiện nay, trên 100 ha rừng đang được bà con chăm sóc, bảo vệ và phát triển tốt.

      

Anh Giàng Seo Lèng (áo đen) vận động bà con trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng

       Bên cạnh việc duy trì việc chăm sóc và bảo vệ rừng, phát triển cây lúa nước, một số hộ gia đình ở xã  Xuân Lập đã mạnh dạn phát triển chăn nuôi trâu, bò, nuôi lợn, xã cũng đã quy hoạch vùng sản xuất có quy mô lớn, bao gồm vùng trồng cây ăn quả, dịch vụ du lịch. Nếu trước đây, sản xuất ở Xuân Lập chưa nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của bà con người Mông, người Dao, thì nay, nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân đã có sự thay đổi trong phương thức sản xuất. Chính quyền địa phương cũng đã linh hoạt lồng ghép các nguồn lực, tạo điều kiện để bà con tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập cho gia đình. Chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước được triển khai đã hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn.

 

Một số hình ảnh phát triển kinh tế xã Xuân Lập

        Đến Xuân Lập hôm nay mới thấy rõ những đổi thay trong đời sống của người dân ở xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Lâm Bình. Đây chính là kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở xã vùng đặc biệt khó khăn, hiện tỷ lệ hộ nghèo ở xã Xuân Lập vẫn chiếm cao, tuy nhiên với những định hướng và giải pháp phù hợp, cùng với sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn, sẽ tạo đà để xã vùng đặc biệt khó khăn này nâng cao mức thu nhập cho người dân, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục