Nông dân Thổ Bình tập trung sản xuất vụ Đông

Tính đến hết ngày 3/10, theo số liệu báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lâm Bình, bà con nông dân xã Thổ Bình đã thu hoạch lúa vụ Mùa đạt 100% diện tích, gieo trồng 103 ha cây ngô lấy hạt, 13 ha ngô làm thức ăn cho gia súc, 6 ha cây rau đậu các loại. Có được kết quả như vậy là do bà con đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ Đông.

Vụ Đông 2022, gia đình bà Triệu Thị Hiền ở thôn Bản Piát, xã Thổ Bình đã gieo trồng được 1.000 mét vuông diện tích cây ngô lấy hạt và cây rau bí. Để cây trồng vụ Đông phát triển tốt, sau khi gieo trồng bà Hiền thường xuyên tích cực thăm đồng, bón phân và chăm sóc hằng ngày. Bằng việc chủ động sản xuất đúng khung lịch thời vụ và chịu khó chăm sóc nên các loại cây trồng vụ Đông của gia đình bà Hiền hiện đang phát triển tốt, hứa hẹn sẽ giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập trong thời gian tới.

Bà Triệu Thị Hiền,  thôn Bản Piát chăm sóc cây trồng vụ Đông 

Vụ Đông luôn được xã Thổ Bình xác định là vụ sản xuất chính thứ 3 trong năm cùng với 2 vụ lúa. Do vậy, việc quy hoạch vùng sản xuất, xây dựng cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống đều có sự gắn kết cả 3 vụ. Vụ lúa mùa năm nay mặc dù thu hoạch muộn hơn so với mọi năm, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất cây trồng vụ Đông. Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu cây trồng vụ Đông và góp phần tăng sản lượng lương thực, cũng như thu nhập cho người dân, xã Thổ Bình đã tăng cường tuyên truyền, vận động bà con chủ động thu hoạch lúa mùa, khẩn trương giải phóng đất để trồng cây vụ Đông. Cùng với đó, phổ biến nhân rộng quy trình kỹ thuật tạo bầu gieo ươm ngô giống giữa các hộ gia đình, nhằm giải quyết khâu thời vụ, đặc biệt đảm bảo tỷ lệ cây ngô sống cao, phát triển thuận lợi, cho năng suất cao trong vụ ngô Đông. Với nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông, đến nay, toàn xã Thổ Bình đã gieo trồng cây ngô lấy hạt vượt chỉ tiêu kế hoạch giao và bà con vẫn tiếp tục gieo trồng cây ngô làm thức ăn cho gia súc và các loại cây rau đậu.

Để đảm bảo khung lịch thời vụ, tỷ lệ cây ngô sống cao, bà con xã Thổ Bình đã tạo bầu ươm giống ngô trước khi đưa ra đồng gieo trồng 

Vụ Đông là vụ sản xuất có thời gian ngắn, đa dạng các loại cây trồng và cho thêm thu nhập. Trong điều kiện còn chịu sự tác động của thiên tai, dịch bệnh thì thắng lợi trong sản xuất vụ Đông càng có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chính vì vậy, không chỉ nỗ lực hoàn thành mục tiêu về diện tích, xã Thổ Bình cũng đã chú trọng nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất vụ Đông. Qua đó, đưa vụ Đông thực sự là vụ sản xuất chính, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục