Nhân dân Lâm Bình hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu năm 2021

Mùa Xuân là “Tết trồng cây” thực hiện lời dạy của Bác, phong trào trồng cây, trồng rừng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng tích cực tham gia hưởng ứng. Trong đó, Lâm bình là một trong những địa phương đang làm rất tốt phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, qua đó nâng tỷ lệ che phủ rừng của huyện lên cao nhất cả nươc với trên 79%.

Nhân dân thôn Khuổi Xoan tham gia Lễ phát động "Tết trồng cây" do UBND xã Hồng Quang tổ chức

Từ khi huyện Lâm Bình được thành lập, cấp ủy, chính huyền từ huyện đến các địa phương luôn xác định trồng cây gây rừng là việc làm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để làm giàu thêm tài nguyên rừng trên địa bàn. Trên tinh thần đó, cấp ủy, chính quyền huyện Lâm Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về trồng, quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế đồi rừng theo hướng đa chức năng, trọng tâm là phát triển cây gỗ lớn, cây dược liệu và cây ăn quả đặc sản dưới tán rừng. Huyện đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 03/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao cho nhân dân. Hằng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch và phát động Tết trồng cây vào dịp đầu năm nhằm vận động, khuyến khích các đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn tham gia tích cực vào việc trồng cây xanh, trồng rừng. Những năm gần đây, việc xã hội hóa trồng cây xanh có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động mua cây xanh và tổ chức thực hiện Tết trồng cây, trồng rừng đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Trong buổi phát động "Tết trồng cây" Xuân Tân Sửu năm 202, xã Hồng Quang đã tổ chức trồng 150 cây đào dọc theo hành lang tuyến đường Hồng Quang - Bình An

Giai đoạn 2011 - 2020, toàn huyện trồng mới trên 7.420 ha rừng, khai thác trên 1.510 ha rừng trồng. Duy trì hiệu quả mô hình giao khoán bảo vệ kết hợp với chăn nuôi dưới tán rừng phòng hộ ở khu vực lòng hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình. Đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, giảm thiểu các vụ vi phạm, không để xảy ra “điểm nóng” về vi phạm các quy định bảo vệ rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 68% năm 2011 lên trên 79% năm 2019 đưa Lâm Bình trở thành một trong các huyện có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước.

Những cánh rừng nguyên sinh trên khu vực hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình

Năm 2021, huyện Lâm Bình phấn đấu trồng mới trên 550 ha rừng, trong đó trồng rừng sản xuất trên 500 ha, trồng cây phân tán 50 ha. Huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên các cơ quan, trường học, khu dân cư, ven đường giao thông và trên các khu vực đất trống, với các loại cây lấy gỗ như: mỡ, lát, thông để phát triển kinh tế và các loại cây hoa như: hoa giấy, hoa ban, cây ăn quả như: hồng, mậm, đào nhằm tạo cảnh quan, phục vụ phát triển du lịch để phấn đấu đưa huyện Lâm Bình trở thành huyện du lịch trong tương lai. Ngay sau buổi Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 do UBND huyện tổ chức, các địa phương trong huyện đã chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trường học, các thôn bản và toàn thể Nhân dân đã tổ chức trồng cây và trồng rừng nhằm phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cũng như bảo vệ môi trường sinh thái. 

Phong trào trồng cây, trồng rừng đang được người dân Lâm Bình tích cực hưởng ứng

Để phong trào trồng cây, trồng rừng tiếp tục lan tỏa, đem lại hiệu quả thiết thực thì trồng cây phải gắn với trách nhiệm quản lý, bảo vệ nhằm đảm bảo tỷ lệ cây sống cao. Đồng thời cần tuyên truyền, biểu dương kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân điển hình làm tốt công tác trồng cây, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục