Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do đại dịch Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành hướng dẫn số 2129/HD-NHCS ngày 27/04/2020 về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động .

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành hướng dẫn số 2129/HD-NHCS ngày 27/04/2020 về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động .

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính được vay vốn tại NHCSXH với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tích cực tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan trên địa bàn huyện rà soát đối tượng, triển khai, hướng dẫn các thủ tục hồ sơ vay vốn công khai minh bạch đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng

Các chính sách cho vay được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo công khai tại trụ sở UBND cấp xã với một số nội dung chính cụ thể như:

hướng dẫn cho vay người sử dụng LĐ trả lương cho NLĐ ngừng việc do covid

Tăng cường công tác truyền thông cho vay trả lương NLD Covid

 

 

 

Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình

Tin cùng chuyên mục