Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình phát huy hiệu quả các chương trình cho vay

Trong 9 tháng của năm 2020, Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, UBND các xã và các hội, đoàn thể nhận ủy thác, giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi cho người dân. Hiện các nguồn vốn đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực với nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, từng bước nâng cao các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện giao dịch tại các xã tạo thuận lợi cho người dân đến giao dịch

Tính đến hết tháng 9 năm 2020 tổng nguồn vốn thực hiện là 305.081 triệu đồng đạt 99,24% kế hoạch; tổng dư nợ đạt 291.873/293.437 triệu đồng đạt 99,47% kế hoạch giao, tăng so với đầu năm là 13.190 triệu đồng, với 6.193 hộ còn dư nợ. Tổng doanh số cho vay các chương trình từ đầu năm đạt 78.133 triệu đồng, với 1.971 lượt khách hàng vay vốn trong đó: doanh số cho vay hộ nghèo là 25.435 triệu đồng, với 535 lượt khách hàng vay vốn; doanh số cho vay hộ cận nghèo là 16.213 triệu đồng, với 294 lượt khách hàng vay vốn; doanh số cho vay hộ mới thoát nghèo là 7.006 triệu đồng với 140 lượt khách hàng vay vốn. Bên cạnh công tác cho vay theo các chương trình thi Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã huy động Tiết kiệm thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn được 2.641/3.688 triệu đồng, đạt 71,61% kế hoạch giao. Huy động tiền gửi dân cư đạt 10.567/10.286 triệu đồng, đạt 118,7% kế hoạch giao. Từ đầu năm 2020 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện xóa nợ cho các hộ gặp rủi ro với tổng số tiền 56 triệu đồng.  Nguồn vốn Ngân sách huyện ủy thác sang NHCSXH tăng 500 triệu đồng so với năm 2019.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đi kiểm tra mô hình phát triển kinh tế sau khi được vay vốn

Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi hình thức sản xuất, sử dụng vốn có hiệu quả để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, để thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục